ДКЦ І Св. Клементина-Варна ЕООД

   

       МОРСКИ ЛИЦА SEAFARERS      Лаб. Резултати      ОФЕРТОМАТ    ЦЕНОРАЗПИС

 Контакти 


 

График на профилактичните прегледи по Общински програми за профилактика

1. Скрининг на заболявания на белия дроб, който включва Функционално изследване на дишането. По лекарска преценка може да се назначи и рентгенография на бял дроб в рамките на програмата. 

Изпълнители на тази програма са:

Др Станка Левтерова, дмн - Пулмолог

Главна м.сестра Милена Великова – сестра в пулмологичен кабинет

Програмата стартира от 15.04.2019г., до запълване на часовете. Профилактиката ще се извършва всеки работен ден от 11.30 до 13.30 в манипулационна на ДКЦ I. Необходимо е предварително записване на тел.052/603 802 всеки ден от 08.30 – 12.00 и от 13.00 до 17.00ч

Програмата стартира от 15.04.2019г., до запълване на часовете. Профилактиката ще се извършва всеки работен ден от 09.30 до 10.30 и от 11.30 до 12.30 в ехографски кабинет ДКЦ I. Необходимо е предварително записване на тел.052/603 802 всеки ден от 08.30 – 12.00 и от 13.00 до 17.00ч.

2. Скрининг на заболявания на простатна жлеза, който включва ехографска диагностика на простатна жлеза. 

Изпълнител на тази програма е д-р Иван Иванов, управител на ДКЦI и специалист Образна диагностика. 

Програмата стартира от 15.04.2019г., до запълване на часовете. Профилактиката ще се извършва всеки работен ден от 07.30 до 09.30 в ехографски кабинет ДКЦ I.

Необходимо е предварително записване на тел.052/603 802 всеки ден от 08.30 – 12.00 и от 13.00 до 17.00ч.

====================================================================

ДКЦ 1 „Света Клементина – Варна“ ЕООД е най-голямото лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ на територията на град Варна. Намира се в центъра на града до Централна поща, което осигурява изключително лесен достъп с всички видове транспорт. ДКЦ 1 – Варна е първото лечебно заведение във Варна, което е акредитирано  с международен сертификат по качество ISO 9001:2008. В лечебното заведение работят 40 лекари – специалисти, в т.ч. хабилитирани лица.

Предмет на дейност на ДКЦ І "Св. Клементина - Варна" ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; лечение; рехабилитация; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика. В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

Лечебното заведение  обслужва своите пациенти чрез направления по НЗОК, платени прегледи и чрез доброволни здравноосигурителни фондове. В лечебното заведения Вие можете да извършите прегледи при лекари – специалисти по: Вътрешни болести, Гастроентерология, Ортопедия, Очни болести, Кожни болести, АГ, Ендокринология, Нервни болести, Нефрология, Кардиология, УНГ, Педиатрия, Клинична и детска алергология, Психиатрия, Клинична хематология, Хирургия, Пулмология, Физиотерапия и Урология.  Нашите лекари извършват голям брой специализирани и високоспециализирани дейности.  В лечебното заведение са разкрити и сектор „Физиотерапия“, където се осъществява кинезидиагностика, кинезитерапия, рефлексотерапия, лечебна физкултура, светло- и електролечение, а в  сектора по „Образна диагностика“ Вие можете да  извършите всички видове рентгенографии и скопии, иригография, ехографии и мамографии. В ДКЦ 1 са разкрити и следните функционални кабинети: кабинет за ехокардиография, велоергометрия, ЕКГ и холтер мониториране; кабинет за функционално изследване на дишането(спирометрия) и  кабинет за аудиометрия.

ДКЦ 1 - Варна разполага с Клинична, Вирусологична, Микробиологична и Патоанатомична лаборатория.  Там се извършват всички видове специализирани и високоспециализирани изследвания, в т.ч. туморни маркери за рак на яйчниците и на млечната жлеза, PSA и др.

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

В началото на месец декември 2013г. в гр. Вълчи Дол, обл.Варна бе разкрит нов адрес на ДКЦ I, като на територията на обекта се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ и лабораторни изследвания.

телефони за връзка

Списък на телефонни номера на ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД

052/ 603 802 Входяща централа ДКЦ I
052/ 603 241 Входяща централа ДКЦ I
052/ 601 289 Входяща централа ДКЦ I
052/ 601 295 Входяща централа ДКЦ I
052/ 613 106

Регистратура ДКЦ I                      без лични лекари* 

* за лични лекари - 052/603802

0513/ 12234 Регистратура – гр.Вълчи Дол
052/ 603 801 Управител
052/ 614 526 Гл. счетоводител
052/ 918 780 Гл. медицинска сестра
052/ 614 526 Административен секретар
052/ 918 779 Касиер-счетоводител
052/ 918 781 Ръководител административен отдел
052/ 918 781 Системен администратор
052/ 918 772 Организатор стопанска дейност
052/ 918 772 Специалист човешки ресурси

 кабинети

 • Акушерство и гинекология
 • Съдебна медицина
 • Клинична алергология
 • Гастроентерология
 • Кожни и венерически болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • УНГ-болести
 • Очни болести
 • Детски болести
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Неврохирургия
 • Детска алергология
 • Съдова хирургия
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ