ЛЕКАРИ –СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Румен Илиев Шопов - Акушерство и гинекология

д-р Юлиян Костадинов Николов- Акушерство и гинекология

д-р Владимир Константинов Нешев - Акушерство и гинекология

д-р Йорданка Атанасова Темелкова  - Гастроентерология и диететика

д-р Анита Иванова Бонева - Кожни и венерически болести

д-р Лиляна  Стоянова Дикманова - Кожни и венерически болести

д-р Севдалина Емилова Минкова - Нефрология

д-р Митка Иванова Горанова – Вътрешни болести

д-р Даниела Александрова Тумбева – Вътрешни болести

д-р Николай Александров Николов- Кардиология

д-р Атанас Николов Костадинов - Кардиология

д-р Светла Красимирова Стоянова - Кардиология

д-р Павел Златев Първанов - Нервни болести

д-р Антония Василева Начева -Испирска - Нервни болести

д-р Здравко Великов Василев - Ортопедия и травматология

д-р Чавдар Петров Марков - Ортопедия и травматология

д-р Радослав Тодоров Радев - Ортопедия и травматология

д-р Любиша Блажевки - Ортопедия и травматология

д-р Севдалина Хараланова Василева - Екдокринология и обмяна на веществата

д-р Виолета Иванова Драмжиева - Ушно-носно-гърлени болести

д-р Благовеста Дойчева Димитрова - Ушно-носно-гърлени болести

д-р Ралица Евгениева Грънчарова  - Офталмолог

д-р Надя Якимова Герова- Офталмолог

д-р Стефка Георгиева Тачева-Касабова - Педиатър

д-р Пенка Николаева Минева - Педиатър

д-р Нина Атанасова Ковачева - Психиатрия

д-р Станка Димитрова Левтерова - Пневмология и фтизиатрия

д-р Петя Вилхелм Кирова - Ревматология

д-р Иван Анастасов Анастасов - Урология

д-р Михаела Досева Станева-Георгиева - Физиотерапия, курортология и рехабилитация

д-р Десислава Дикова Бошнакова - Физиотерапия, курортология и рехабилитация

д-р Кръстинка Василева Кудева - Клинична хематология

д-р Теодор Янков Болов - Хирургия

д-р Николай Железов Железов  - Хирургия

д-р Владимир Петров Миков - Хирургия

д-р Петя Василева Петришка - Клинична алергология, Детски болести

ЛЕКАРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

д-р Зоя Иванова Василева - Клинична лаборатория

д-р Захаринка Василева Димитрова - Рентгенология

д-р Йорданка Тодорова Ризова - Рентгенология

д-р Иван Иванов Иванов - Рентгенология

д-р Марина Пенкова Боева - Рентгенология

д-р Мая Григорова Цветкова - Микробиология

д-р Марияна Димитрова Желязкова - Микробиология

НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ