Доброволни здравноосигурителни фондове
В лечебното заведение се приемат пациенти
– по Здравна каса,
– кешово,
– както и по договори с доброволни здравноосигурителни
   компании, които са следните:
 1. Обединено здравноосигурително дружество„ДОВЕРИЕ” АД
 2. Здравноосигурително дружество „Булстрад здраве”АД
 3. Здравноосигурителен институт” АД
 4. Здравноосигурителна компания „България здраве”АД
 5. Дженерали закрила здравно осигуряване” АД
 6. Здравноосигурителна компания „Надежда”АД
 7. ЗД “Съгласие (бившо ЦКБ)” АД
 8. "Европейска здравноосигурителна каса" АД
 9. ДОМ – Здраве” АД
 10. ЮНАЙТЕД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД
 11. „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД (FI Health)
 12. УНИКА Живот”АД
 13. "Медико-21" АД
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ