Адрес: гр. Варна, бул. Съборни 40 (до Централна поща; зад Катедралния храм)

         Email: dkc_1_varna@abv.bg и dkc_1_varna@yahoo.com

         Може да стигнете до нас с автобусни линии номер:  2, 3, 9, 7, 14, 26, 27, 28, 29,                  31, 32, 82, 83, 88, 1, 10, 13, 18, 22, 41, 43, 48, 49, 52, 51, 54, 109, 148, 409

        Телефони за връзка:                                                                                Карта   

        052/ 603 802 Входяща централа ДКЦ I
        052/ 603 241 Входяща централа ДКЦ I
        052/ 613 100 Дежурен кабинет
        0513/ 12234 Регистратура – гр.Вълчи Дол
        052/ 603 801 Управител
        052/ 614 526 Гл. счетоводител
        052/ 918 780 Гл. медицинска сестра
        052/ 614 526 Административен секретар
        052/ 918 779 Касиер-счетоводител
        052/ 918 781 Ръководител административен отдел
        052/ 918 781 Системен администратор
        052/ 918 772 Организатор стопанска дейност
        052/ 918 772 Специалист човешки ресурси
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ