лаборатории
Към ДКЦ І са разкрити и функционират:
  • клинична лаборатория
  • микробиологична лаборатория
  • патоанатомична лаборатория
  • сектор “Образна диагностика”
  • сектор “Физиотерапия”
  • Кабинет по остеопороза

Лечебното заведение има договор за обслужване с паразитологична лаборатория.

В обновеният сектор лаборатории се извършват тестове за HIV спин и сифилис, серологични изследвания за маркери и хепатити А, В и С, кръвосъсирване и фибролиза, изследване на урина, както и високоспециализирани изследвания на туморни маркери, хормони, микроалбуминурия и др. Секторът е оборудван със съвременна апаратура в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Секторът по образна диагностика извършва всички видове рентгенографии и скопии, иригография, ехографии. В сектор “Физиотерапияя” се осъществява кинезидиагностика, кинезитерапия, рефлексотерапия, лечебна физкултура, светло- и електролечение, лазертерапия.

В ДКЦ са разкрити следните функционални кабинети:
  • кабинет за ехокардиография, велоергометрия, ЕКГ и холтер мониториране
  • кабинет за функционално изследване на дишането(спирометрия)
  • кабинет за аудиометрия
  • кабинет за мамомграфски изследвания. Кабинетът е оборудван с ново поколение рентгенова уредба/апарат за извършване на мамографии.
В лечебното заведение се извършват организирани годишни профилактики на служители на различни компании, по договор.

От началото на м. май 2009г. ДКЦ I “Света Клементина – Варна” ЕООД разполага с апарат, който изследва за наличието вирус - причинител на рака на маточната шийка. Апаратът е единствен за Северна България. Той е монтиран във вирусологичната лаборатория на лечебното заведение и е предоставен безвъзмездно за ползвне от Центъра за превантивна медицина и семейно здраве "Св. Георги Победоносец" в гр. София. Досега с подобна апаратура разполагаха само три клиники в София и една в Пловдив.
НАЧАЛО    ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ    ЛАБОРАТОРИИ    ДОБРОВОЛНИ ЗОФ    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ